Det är 47 år mellan dessa bilder. När jag fotograferade Lidingöbanan på 1970-talet trodde jag aldrig att den skulle inte bara överleva, utan dessutom rustas upp och få nya vagnar.