På söndagen kördes YP 873 och 884 i mult efter att vissa problem lösts under lördagen, först på 884 och sedan på 873.

Här ca km 115 mellan Sissehult och Hultanäs.

Och här ca km 112.5 mellan Hultanäs och Triabo.

Lindman