Det mesta tyngre arbetet tycks vara klart, grävningar, spår och kontaktledning och sådant. Det som är kvar är pyssel som signaler, kabeldragning mm. Sen skall väl ställverket uppdateras med alla nya spår, växlar och signaler.Fast det här verkar vara lite tyngre arbete, 6 gubbar för att flytta ett signalskåp. Eller så är det så ömtåligt att de inte vill tappa det? En tittar på, han kanske är arbetsledare?Här har en ny signal dykit upp vid infarten till Hökebangården. Här fanns en signal tidigare men den försvann för några år sen.När jag fotade signalen passerade Rd2 1033 förbi för att hämta lite jobb ute i Skandiahamnen.Utsikt. Det bästa är att en massa träd har försvunnit så det finns vida vyer att fota.T44 334 kommer med ett mestadels olastat tåg.