Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 är beslutad av regeringen. Planen omfattar 622 miljarder kronor till åtgärder för att underhålla statlig infrastruktur, och utveckla statliga vägar och järnvägar samt sjöfart och luftfart.

Läs hela artikeln här

Publicerad 2018-06-11 09:02:41