Välkomna till säsongens sista träff - denna afton runt Runda Bordet.
Tillfälle till samtal, kontemplation och läsning samt en kopp kaffe.
Alla hjärtligt välkomna!

Höstsäsongen startar 14 augusti (se kalendariet på lokalavdelningssidan eller i TÅG 5-6/2018).