ERTMS redovisar årligen framdriften av det nya digitaliserade signalsäkerhetssystemet i Sverige. Årsrapporten för 2017 är nu klar.

Läs hela artikeln här

Publicerad 2018-05-02 16:25:41