Driften på Trafikverkets testbana för det nya signalsystemet ERTMS är i gång. Första testerna i full skala gjordes i slutet av 2017. För att få en tid i spår för att testa systemet krävs god framförhållning.

Läs hela artikeln här

Publicerad 2018-05-28 12:16:51