"Bane NOR har på vegne av 14 kjøretøyeiere forhandlet fram en avtale med Alstom om levering av om bord-utstyr. Avtalen omfatter systemutvikling, design og ombygging av i overkant av 400 tog og arbeidsmaskiner eid av Bane NOR, Norske tog, CargoNet, Flytoget, NSB og ni andre selskaper med et varierende antall lokomotiver og arbeidsmaskiner (se faktaboks)."

Kjøretøyseiere som inngår kontrakt med Alstom

Bane NOR Transport
Baneservice AS
BLS Rail AG
CargoNet AS
Flytoget AS
Grenland Rail AS
Leonhard-Weiss GmbH
Nordic Re-Finance AB
Norsk Jernbanedrift AS
Norske tog AS
NSB AS
Railcare T AB
Reacon Rail Finance (Europe) Ltd
Speno International SA

Två svenska firmor ingår.

Länk