Under Spårvägens dag, söndagen den 3 juni, körde Spårvägsmuseet motorvagn A30 304 på Nockebybanan. Här några bilder från denna tilldragelse.


Vagnen rullar över bron över Drottningholmsvägen och är strax framme i Alvik.


Efter vändning är vagnen på väg tillbaka till Nockeby.


En stund senare bromsar vagnen in vid Smedslättens hållplats på återfärden mot Alvik.


Från Smedslätten åkte jag med tillbaka till Alvik. Här utsikt bakåt.


God stämning ombord. För många verkade vagnen vara ett kärt återseende.


Vagnen växlar över till avgångsspåret i Alvik för att plocka upp en ny last trafikanter.


Vagnen är åter på väg till Nockeby, här på det kurviga spåret mellan Alvik och Alléparken.


Vagnen bromsar in före kurvan strax före Alléparkens hållplats. Notera de tända bromsljusen.


En A32 ska väl också få vara med på bild.


Vi förflyttar oss en liten bit utåt. Här bromsar A30 304 in vid Klövervägens hållplats.


Uppehåll vid Klövervägen.


Utsikt från Klövervägens västgående plattform.


Dagens sista vända till Nockeby. Här sträckan mellan Alléparken och Klövervägen.


Återfärden mot Alvik.


Avslutningsvis en bild från ”Alvik nedre”. Ett A35-tåg mot Solna med vagn 460 främst rullar in till plattformen.