Idag har regeringen redovisat innehållet i nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Trafikverket har huvudansvaret för att verkställa planen.

Läs hela artikeln här

Publicerad 2018-06-04 12:47:20