Klubbafton med säsongens sista program 18.00
Lars Yngström, VD för TÅGAB - Tågåkeriet i Bergslagen AB - med säte i Kristinehamn, berättar om sitt företag och dess olika delar med persontrafik, godstrafik och verkstadsrörelse. Fika! Mycket välkomna!