Så har då alla intressenter kommit överens (får man hoppas) och brobygget i Ludvika kan återupptas. Lägesbild från den sista maj där stålpendeln från Oxelösund ska passera arbetsplatsen.