Enär både kinesiska järnvägarna och de tidigare jugoslaviska järnvägarna använder vänsterkörda lok är förmodligen även detta vänsterkört.
Sedan tidigare finns det i Serbien ett par sexaxliga ellok tillverkade i Kina.
För ca 120 år sedan talades det om Gula faran. Loket har i vart fall en gul rand.