Som rubriken säger, vad är minsta kurvradie för motorvagn Y1?

Jag har letat i all dokumentation jag har tillgång till utan att hitta något.