Den tidiga sommaren med ovanligt höga temperaturer ställer krav på både bilister och resenärer. Infrastrukturen sätts också på prov, och risken för brand är stor.

Läs hela artikeln här

Publicerad 2018-06-01 11:08:12