Den 31 maj 2003 firade NBVJ sitt 25-årsjubileum i Nora, och samtidigt övergick tidigare SJK-ägda Sb 1306 i NBVJ:s ägo.