Den tillfälliga tidtabellsändring som rubriken berättar om aviserade jag redan förra tisdagen. För säkerhets skull informerar jag också på det här sättet.