Lördag 2 juni är det GDJ-mässa i lokstallarna i Falun med möjlighet att se fordonen, fika i restaurangvagn, marknad m m kl 9 - 16, se länk till GDJ-mässan! På marknaden i lokstallet finns 6 utställare, bl a JInF med böcker och annat från SJK, SMJ, Stenvalls, Teknikarv, TNF m fl. //Anders, JInF