Mäthjul av olika utförande med med samma hjuldiameter. De övre användes för IORE medan det nedre kanske skulle kunna användas för GC Transmontana. Antagligen kan ställningen som omsluter den rumänska hjulsatsen användas för kalibrering.
Man kan undra hur ett SAB-mäthjul skulle vara anordnat.
Under en tid lär Rc4 1198 varit utrustat med SAB-hjul. Finns det foton och var hjulen då skivbromsade? Även någon NSB El 13 lä ha haft SAB-hjul.Ungefär fram till millennieskiftet fanns detta kalibreringsspår invid MA-Lab i Hagalund.Tidigare i PV med bilder på SAB-hjul.