Bilder från Stockholms Ånglokssällskap i Västberga den 29 april. För den intresserade.

LÄNK TILL ANNAT FORUM