Ensamt lok for igenom Boden när jag var där för några helger sedan.M.V.H Anders.k.