Är det någon som kan plocka fram vilka nummer de två 185-lok hade som drog ARE/NRE 41917 i natt? Vi missade numren på dessa i mörkret under vårt tågdiggardygn i Kil i natt!