En kort film när GC 4959 som går från Mondis frabrik i Dynäs till Ånge passerar Härnösand C. Filmat handhållet och utan extern mick, så lite skakigt och en del vindbrus.