Hej!

Har någon tillgång till kopplingsschema eller annan teknisk dokumentation för blindon modell EBKX-500?

De var indelade i taktgivare (500S) och slavenheter (500L).