I går i Jönköping:


Idag i Månsarp:


En av och en på det norrgående tåget (Y32 1406). Den påstigande, som elegant utnyttjat infartsparkeringen, manövrerade plåtstinsen enligt konstens alla regler. Hur vanligt är det att den används (och åtföljs)? Södergående tåg gled bara genom stationen. Jag har lärt mig att behovsuppehåll inte finns längre, men i praktiken fungerar det väl så? En avstigande som inte talat om för ombordaren eller markerat avstigning på annat sätt kan väl inte påräkna uppehåll?