Från den 14 april - bilder på fordon finns vid ev. intresse på denna länk: http://www.motessparet.se/viewtopic.php?f=44&t=5059h