Här kommer några bilder på 185 Gäversta efter Kilaforsbanan.
Husen kommer att rivas under sommaren/hösten, fick inte reda på något datum.
Efter den här rivningen så har alla hus som legat för nära spåret rivits, utom två Bv stugor som har flyttats.


Bild från 18/5 -18

Bild från 18/5 -18

Bild från 18/5 -18

Bild från 22/4 -07

Bild från 22/4 -07