Hector Rail 142.106-4 STARK & 142.001-7 MARTINS vid utfarten till Domsjö fabriken.


Hector Rail 142.106-4 STARK & 142.001-7 MARTINS gör rundgång inne på fabriken.

Bilderna är tagna 2008-07-15.