Stockholm - Oslo på 2 timmar och 55 minuter - går det?
Jonas Karlsson som är VD för detta projekt kommer och berättar och svarar på våra frågor.
Efter mötet kommer vi alla att vara övertygade om att det är fullt möjligt!
Lite kaffe kan nog också behövas under kvällen och naturligtvis finns det!
Mycket välkomna!