Följande är inte på något vis är någon kritik utan endast nyfikna frågor kring möjligheter med Last Mileage lok.

Jag förstår att HectorRails ”Last Mileage Lok” är avsedda dragningar där det ingår växling utanför kontaktledning på mindre orter.
Loktypen är säkert också dyrare och därför inte ett realistiskt ekonomiskt alternativ som dragkraft på den aktuella linjen.
Men utgående från gårdagens rivning där Blå Tåget 17090 blev stående spänningslöst då ett bakomvarande tåg rev samma sektion som 17090 var på och om dragkraften varit ett ”Last Mileage Lok”, hade man då kunnat lösa situationen på något annat sätt?

Varje kontaktledningsrivning är unik och med sina problem.
Om jag förstått det hela rätt så var kontaktledningen där 17090 stod och framåt oskadad, men givetvis spänningslös.
Inget tåg stod heller framför.
Hade det varit möjligt att utnyttja en Vecton Last Mileage funktion till att dra tåget till nästa spänningsatta sektion och hade det i så fall enligt dagens regelverk varit möjligt att få ett körtillstånd för detta?

Om inte detta varit möjligt, är då Vectron Last Milage konstruerad så att dieselenheten kan leverera värmespänning till ett stillastående tåg?
Last Mileage Lok skulle kanske i så fall en lämplig loktyp vid typ nattåg under vinterförhållanden?

Någon med kännedom om loktypen?