Den hårda vintern har satt djupa spår på våra vägar. På många håll orsakar tjällossningen skador på slitlagret, och vårfloden med mycket höga vattenflöden, riskerar att spola bort vägarna.

Läs hela artikeln här

Publicerad 2018-05-11 13:43:49