Moin.

Tysklands mest nordligaste delstat, Schleswig-Holstein, har åtta S-Bahn-stationer. Tre av dem ligger vid banan från Hamburg till Berlin: Reinbek, Wohltorf och Aumühle.


------------


Jag har förmodligen redan skrivit allt om järnvägslinjens och S-Bahn-förbindelsens historia. Här återigen i korthet: S-Bahn mellan Bergedorf och Aumühle har varit i drift sedan den 1 juni 1969, själva järnvägslinjen sedan 1846. Efter återföreningen moderniserades linjen helt och hållet och bullerskyddsvallar byggdes (det senare åtminstone inom tätbebyggt område). I detta sammanhang var S-Bahn mellan Bergedorf och Reinbek ur bruk 1994-1997 och vidare till Aumühle till och med fram till den 25 maj 2002. Följaktligen är stationerna åtminstone i Reinbek och Wohltorf ganska moderna.


------------


Själva Reinbek har tillsammans med bydelarna 28.000 invånare. Nästan direkt vid stationen ligger slottet som Adolf I lät bygga sig i stilet av nederländska renässans. Det kommer att bli en liten avstickare dit.


------------HH35-01 Foto: Christoph Arndt by Sören Heise, auf Flickr

1 13 april 1991 tog Christoph fem bilder. Vi står på perrongen och ser mot Hamburg.

HH35-02 Foto: Christoph Arndt by Sören Heise, auf Flickr

2 Tåget förtsätter.

HH35-03. Foto Christoph Arndt by Sören Heise, auf Flickr

3 Översåg ni kedjan på mellanperrongen? Tågen mot Hamburg stannade vid „Hausbahnsteig”.

HH35-04. Foto Christoph Arndt by Sören Heise, auf Flickr

4 Mot Hamburg igen.

HH35-05. Foto Christoph Arndt by Sören Heise, auf Flickr

5 Sett från bron i öst. Ett lok serie 218 går med tio Reichsbahn-vagnar mot Büchen.


------------HH35-06. Foto Wolf-Dietmar Loos by Sören Heise, auf Flickr

6 17 november 1993 var Wolf-Dietmar i Reinbek. Här går en 470 och en 472 mot Aumühle, förbi ställverket.

HH35-07. Foto Wolf-Dietmar Loos by Sören Heise, auf Flickr

7 Ställverket i en detaljbild.


------------


Nu följer fyra bilder som finns i Christophs samling. Sedan jag vet inte om jag får visa dem även här sätter kommer dem bara som länkar.

https://www.flickr.com/photos/134750...7718485540323/

8 1 september 1997 ser vi i början ett lok av serie 101 som passerar Reinbek med ett kort tåg mot Hamburg. Vid perrongen ett regionaltåg som ersättning för S-Bahn.
https://www.flickr.com/photos/134750...7718485540323/

9 I motsatt riktning passerar en 140 med ett godståg. (Fotoplatserna var godkända av tkl.)
https://www.flickr.com/photos/134750...7718485540323/

10 Jag är mera fascinerade av S-Bahn-sammansättningen med den äldsta och den nyaste av (hittills, om man bortser fråen en kortvarande) fyra färgsättningar än av blandningen av gammal och ny signaletknik.
https://www.flickr.com/photos/134750...7718485540323/

11 218 336 står vid perrongen (tåg med två lok). 143 281 passerar med ett godståg motHamburg.


------------HH35-12 by Sören Heise, auf Flickr

12 Jag var på plats 16 juli 2018.

HH35-13 by Sören Heise, auf Flickr

13 Bullerskydd mellan spåren.

HH35-14 by Sören Heise, auf Flickr

14 Mot Aumühle.

HH35-15 by Sören Heise, auf Flickr

15 P.g.a. banarbeten pendlade två tåg mellan Bergedorf och Aumühle, här 472 014.

HH35-16 by Sören Heise, auf Flickr

16 Tåget har gått.

HH35-17 by Sören Heise, auf Flickr

17 Trappan och hissen.

HH35-18 by Sören Heise, auf Flickr

18 112 175 passerar med Büchen-pendeln.

HH35-19 by Sören Heise, auf Flickr

19 Vid perrongens slut.

HH35-20 by Sören Heise, auf Flickr

20 Stationshuset (om man kan säga det) är nytt.

HH35-21 by Sören Heise, auf Flickr

21 Tunneln.

HH35-22 by Sören Heise, auf Flickr

22 På stationsplatsen.

HH35-23 by Sören Heise, auf Flickr

23 Det är en del busslinjer här.

HH35-24 by Sören Heise, auf Flickr

24 Tack vore mellanperrongen är det långa vägar mellan buss och tåg.

HH35-25 by Sören Heise, auf Flickr

25 I tunneln igen.

HH35-26 by Sören Heise, auf Flickr

26 Mot perrongen

HH35-27 by Sören Heise, auf Flickr

27 Den södra ingången.

HH35-28 by Sören Heise, auf Flickr

28 En kort vy mot slottet.

HH35-29 by Sören Heise, auf Flickr

29 Utsikten från perrongen.

HH35-30 by Sören Heise, auf Flickr

30 Efter att ha köpt en „Tageskarte Hamburg BC” kan vi fortsätta till Wohltorf. 472 014 såg vi redan.

------------


Viele Grüße
Wolf-Dietmar, Christoph, Carsten und Sören