Noterade vid mitt senaste besök på Stockholms Central att kontaktledningarna på spår 10, 11 samt 12 (kanske även spår 13 och uppåt) delats och försetts med nya isolatorer. Säkert heter det något annat än isolator men varför har de monterats? jag har inget minne av att det funnits liknande på samma ställen tidigare. Något samband med kommande arbeten?