Snart övergår man i Köpenhamn till att använda hyttsignalerings- och tågskyddssystemet CBTC (Communications-based Train Control) på hela S-banen. Den 25 september tas CBTC och trafikreglerna ORS (Operationelle regler for S-banen) i bruk på de återstående sträckorna Carlsberg – Høje Taastrup, Valby – Fredrikssund och Bavnehøj – Køge.

Installation av CBTC på S-banen har pågått sedan 2014, men nu är det alltså slut där med användningen av de gamla trafikreglerna SR (Sikkerhedsreglement), med äldre yttre signalering och med hyttsignalerings- och tågskyddssystemet HKT (Hastighedskontrol og automatisk togstop) från 1970-talet.