Går man in på SJs flik om planerade banarbeten, anges stopp på helgerna i slutet av oktober. Det går trots det inte att boka Göteborg-Örebro mitt i veckan.