Moin.


------------HH34-21 by Sören Heise, auf Flickr

21 Nu (mera eller mindre) aktuella bilder tagna 2018. Inne i stationshuset en trappa där en anslutning bröt.

HH34-22 by Sören Heise, auf Flickr

22 Den första trappan till vänster leder till busstationen.

HH34-23 by Sören Heise, auf Flickr

23 Men vi tog en annan.

HH34-24 by Sören Heise, auf Flickr

24 Perrongen längst bak har bara ett spår. Den har jag aldrig besökt.

HH34-25 by Sören Heise, auf Flickr

25 Utfarten mot Hamburg.

HH34-26 by Sören Heise, auf Flickr

26 I motsatt riktning. Till höger perrongen vid stambanan.

HH34-27 by Sören Heise, auf Flickr

27 472 018 ankommer vid ändstationen. Tågsättet hade sin personliga april 2020 vid en känd skrottilverkare i Leverkusen.

HH34-28 by Sören Heise, auf Flickr

28 Bredvid 472 055 på vägen till Hamburg. Det finns en viss efterfråga.

HH34-29 by Sören Heise, auf Flickr

29 Föstret är öppet.

HH34-30 by Sören Heise, auf Flickr

30 Ingen anslutning från Büchen-pendeln till S 21.

HH34-31 by Sören Heise, auf Flickr

31 En vy til mot perrongen längst bak.

HH34-32 by Sören Heise, auf Flickr

32 Den norra stationsplatsen, mot Lohbrügge.

HH34-33 by Sören Heise, auf Flickr

33 Vy mot ingången där.

HH34-34 by Sören Heise, auf Flickr

34 Den östra vägen till busstationen.

HH34-35 by Sören Heise, auf Flickr

35 Vi är nu igen inne i stationen och tar rulltrappan till busstationen.

HH34-36 by Sören Heise, auf Flickr

36 En karta över hållpositionerna (några ändringar sedan 2018). 6xx-linjerna är nattbussarna.

HH34-37 by Sören Heise, auf Flickr

37 Här fanns en gång slutstaionen för jäenvägen till Geesthacht..

HH34-38 by Sören Heise, auf Flickr

38 Vänstertrafik.


------------HH34-39 by Sören Heise, auf Flickr

39 Nu står vi på stambanans perrong.

HH34-40 by Sören Heise, auf Flickr

40 472 004 kommer från uppställningsspåren (eller som DeepL säger: 472 004 kommer ut ur sopmaskinen. Det heter ju Kehranlage på hamburgiska).

HH34-41 by Sören Heise, auf Flickr

41 472 031 går till Aumühle.

HH34-42 by Sören Heise, auf Flickr

42 Nästan vid perrongens slut.

HH34-43 by Sören Heise, auf Flickr

43 Vy över stationen.

HH34-44 by Sören Heise, auf Flickr

44 472 023 ankommer, 523:an framme.

HH34-45 by Sören Heise, auf Flickr

45 473 023. Lägg märke till förstaklassmarkeringen vid vagnenen ändvägg.

HH34-46 by Sören Heise, auf Flickr

46 Mellan vagnarna.

HH34-47 by Sören Heise, auf Flickr

47 Även på sidan dyker den gula markeringen så smaningom upp igen.

HH34-48 by Sören Heise, auf Flickr

48 472 023 + 472 040.

HH34-49 by Sören Heise, auf Flickr

49 Tåget växlar in till uppställningsspåren.

HH34-50 by Sören Heise, auf Flickr

50 Vi byter perrongen, vi ska ju vidare. 472 056 går till Aumühle, det är vår riktning.


------------


Vi lämnar nu Hamburg mot Schleswig-Holstein.

Viele Grüße
Wolf-Dietmar, Christoph, Carsten och Sören