Det är inte utan att man känner ett viss abstinensbesvär när man nu sitter och väntar spänt på avsnitt 33 av Till Klingenhägers intressanta reseepos 'Ute på långresa' jorden runt. Senaste avsnittet. nr 32, kom den 7 april och ledde fram till avresan med båt från Norfolk söder om Washington D.C. i USA i riktning mot Europa.

Så om du ser det här Till så är vi många som väntar på den spännande fortsättningen. Var landsteg du i Europa efter seglatsen över 'pölen' och hur fortsatte resan sedan? Med tåg tror jag förstås. Men den närmare resrutten berodde förstås på till vart lastbåtens destination var? Kom du till exempelvis Liverpool i England öppnar sig en mängd tågsträckningar genom det förenade kungariket och vidare genom the Chunnel till kontinenten. Men lastfartyget kan ju likaväl ha haft exempelvis Rotterdam som mål vilket öppnar andra alternativa resrutter.

Ja, hur som helst så väntar vi alla med stor spänning på avsnitt 33 – och kanske ytterligare något eller några avsnitt beroende på hur lång resan blev hem till Västerås? Du kanske gjorde några omvägar också så det inte blev raka tågvägen hem? 😁