Tåget är på väg mot Fagersta C, spåret som syns i förgrunden är spåret mot Ängelsberg åt höger.


Tåget med tomma timmervagnar är på väg mot Ängelsberg. Tibasten som blommar på bar kvist har klarat förra höstens slyröjning.