GC 4959 paserar Härnösand på väg från Dynäs till Ånge 2018-05-09. 8 vagnar dragna av GC Rd 1075.