Hej medlemmar, var ni än är.

Det drar sig mot höst, mörker, halv storm, horisontellt regn och lövhalka.
Eftersom bokhyllan är utläst kan man ju halka in på ett SJK-möte i Eskilstuna.


Såhär ser höstterminen ut. Grovt tillyxat. Mer kommer.

Månd 2022-09-19 Eget material och berättelser

Månd 2022-10-10 Björn Wadén: Munktell som loktillverkare

Månd 2022-11-14 Järnvägsskolan – Eventuellt radiostyrning av lok

Månd 2022-12-12 Tentamen, klubbmästarval och Lucia utan ljus i håret. (Ljuset finns på insidan)

Samtliga möten sker vid Eskilstuna lokstation, Green Cargo underhållsverkstad
Gredbyvägen 5, Eskilstuna. Samling vid grind ca 17.50 för insläpp. Mötet börjar 18.00.
Km 070-597 5207
Epost sjk-et@outlook.com

Envar besökares egen trygghetskänsla förstärks om man känner sig vaccinerad mot Covid.
Vill understryka att en KM i SJK inte har någon rätt att kräva detta.
(Beträffande Apkoppor medför föreningens verksamhet ingen risk för smitta)
Så det rekommenderas bara. Folkhälsomyndigheten bestämmer.
Men fikat bestämmer dom inte över. Det gör konditor Lundwall. Till självkostnadspris.


Varmt välkomna tillbaka.

NU KÖR VI!