Tog en promenad idag, knäppte nån bild med mobilen allteftersom, vi börjar vid det gamla stationshusetVi går söderut på gång och cykelbanan som följer den gamla banvallenPå vår högra sida ser vi en gammal plattform (godsplatform?)På den tidigare plattformen ligger numera en skateparkI övrigt ser man inga rester på en bra bit, man lägger bara märke till att gång och cykelbanan är väldigt platt även om omgivande terräng går upp och ner en hel delHär skymtar vi slutet på gång och cykelbana, den slutar vid en korsande vägPå andra sidan av vägen hittar vi banvallen igenStrax efteråt hittar vi en växel (här har jag gått förbi växeln och vänt mig om, tittar alltså norrut)Vi går vidareOch vidareVidare igenLite tätare växtlighet härÖppnare igenOch tätare igenBörjar bli svårare att komma igenom nuÖppnar upp sigVi ser en stoppbock och på andra sidan en vagn på ett uppställningsspår, någonstans har vi kommit in på SCA:s område jag vet inte var gränsen går men här ska vi nog inte vara, vi vänder omTar ett kort på rälen på vägen ut "BOCHUM 1914"