527 från Stockholm till Malmö har lite problem i dag.

Den multade X2:an är fylld till sista plats. Redan på Grödingebanan blev det tvärstopp pga signalfel. Där förlorade vi 10 min som inte gick att ta igen.

Nytt tvärstopp efter Nässjö. De 10 minuterna hade vuxit till 18 och blev till 46 vid Grimstorp. Nu Moheda - 45.

Sådana förseningar tar man bara igen i Norrbotten.
.