På Falkenbergsgatan på Kungl. Djurgården i Stockholm såg jag detta alldeles nya spårvagnsspår.


Nej, rör sig tydligen inte om en ny sträckning av linje 7. Enligt uppgift ska det finnas behov av en liten spårsträcka för av- och pålastning vid transport av spårfordon utan att riskera att kontaktledningen rivs ned. Därav nybygget. Det förra "kontaktlösa" spåret har till spårvägsföretagets bestörtning tagits i besittning av arbetet med tillbyggnaden av Liljevalchs konsthall till höger om fotgängarna som balanserar fram i fonden.