Det finns många temadagar som någon har knutit till ett visst datum och fått massmedial genomslagskraft för det. "Kanelbullens" är bara förnamnet. Men jag har aldrig sett att någon viss dag i almanackan har blivit proklamerad som "Tågets dag". Det namnet har använts för enstaka arrangemang men inte för någon temadag. Man skulle kunna tycka att dagens datum, 1 maj kunde ligga bra till för att vara "Tågets dag", om man talar om tåg i vid bemärkelse.

Däremot är den här bilden inte alls tagen den 1 maj, utan snarare en höstdag på 1990-talet. Vad heter orten?