Tydals app 1409 är ett bra redskap men vad finns för andra länder?
Danmark
Tyskland
Österrike
Italien
... och resten av Europa?
-Per