Årets planerade stora körning med Big Boy 4014 kommer att ställas in. Orsaken är spårkapacitetsproblem.
Men det blir den del kortare körningar.
https://steamgiants.com/union-pacifi...n9Y4J66aXt1QhM