Trafikverket får 110 miljoner euro, motsvarande 1 175 miljoner svenska kronor, av EU-fonden för ett sammanlänkat Europa.
65 miljoner euro går till Västlänken och 45 miljoner euro till installation av ETCS, fordonsutrustning för ERTMS, hos elva fordonsägare.

https://jarnvagar.nu/miljardstod-fran-eu/