I går ble det kjørt dobbeltsett tp. 70 i togene 397 og 398. Settnr. 70-02 og 70-15.
Trolig pga. planlagt stengt mellom Oslo og Rygge i helgen.

For øvrig er nå i alt fem av 16 tp. 70 utrangert. Settnr. 01, 03, 05, 07 og 10.