Det är slutsålt på samtliga fyra avgångar från Göteborg till Karlstad idag. Vet inte hur länge det har varit det. Tågab har bara ett tåg idag på sträckan också och det gick redan på förmiddagen. Borde funnits förutsättningar för fler idag! I riktning från Karlstad mot Göteborg finns det platser däremot.

Det är ju skillnad mot 'förr' när man kunde anpassa tåglängderna med fler vagnar under högtrafiktid med loktåg. Nu går det fler tåg men begränsningen här på Karlstad - Göteborg är trevagnars Regina. Man har ju fyra fordon för tre turer vilket är bra i grunden men jag tror inte man försöker multipelköra en tur under sådan högtrafikdag som idag fast det nog finns resandeunderlag för det. Gäller ju att alla är hela också!

På sträckan Karlstad - Stockholm och tillbaka verkar SJ bokningssystem ha spårat ur och finner endast några av ersättningsbussarna mellan Karlstad och Kristinehamn. I stället finner man ett antal Bus4you mellan Karlstad och Kristinehamn som anslutning, som troligen har kortare körtid men är fullsatta så resultatet blir oftast 'ej valbar'. På sträckan Stockholm - Kristinehamn finns dock tågen även om nästa avgång från Stockholm också är slutsåld.