Kritiken mot Trafikverket och deras gång- och cykelväg under spåret fortsätter idag. Trots att Trafikverket hävdar att säkerheten är viktigast, så har man byggt en felaktig och farlig gångtunnel.
https://bicycling.se/blogg/trafikver...t-ar-sakerhet/

Hittills finns det minst tolv dokumenterade olyckor med personskador i den nya gång- och cykeltunneln. Men det är enligt Trafikverket helt enligt plan:

– Vår högsta prioritet är säkerhet. Vi vet att det blir många fotgängare i tunneln när tågen börjar gå var tionde minut. Därför har vi utformat den så att gående får mycket plats och cyklister mindre, säger Marie Minör”
https://www.sydsvenskan.se/2022-06-2...-olyckstunneln

Så Trafikverket har alltså gjort ett aktvit val att göra trafiksäkerheten sämre för cyklisterna. Så arbetar alltså myndigheten som ansvarar för en mycket stor del av transportinfrastrukturen i Sverige. När det blir ett stort antal trafikanter så brukar ju lösningen vara att göra det bredare så att alla trafikanter kan färdas tryggt och säkert. Det är åtminstånde ett arbetssätt som appliceras på biltrafiken. Men när det gäller trafikanter till och från tågen, oskyddade trafikanter och de som inte kör bil så arbetar Trafikverket på ett helt annat sätt. Vi gör det lite mindre istället.

Den nya lösningen ser dessutom mycket sämre ut jämfört med den gamla lösningen. Det är nästan otroligt att man kan göra en sådan här dålig lösning.